Osobní konzultace

Řešíte své možnosti nebo trápení?
Rozhodujete se co budete dál dělat nebo si potřebujete s někým nestranným promluvit?

Jsem terapeut metody Solution Focused a konzultant osobního rozvoje, kde propojuji své zkušenosti z psychologie a behaviorální ekonomie
se znalostmi východní filozofie. Hledám společná řešení a jsem oporou v nalézání cesty. 

"Nikdo nezíská olympijskou medaili bez trenéra a i ty, chceš-li vyhrát ten nejlepší možný život, potřebuješ někoho k sobě."

Chci inspirovat ostatní k efektivnímu využívání vlastního potenciálu, skrz který dokáží měnit své myšlení k rozvoji spokojenosti, motivace a digitální svobody.

Více než 12 let vyhledávám aktuální vědecké výzkumy, které propojuji s východní filozofií a skládám poznatky do jedinečného know-how i konkrétních nástrojů k pochopení a zvládnutí svých životních situací. 

Jsem terapeut metody zaměřené na řešení, lektor smíchu, organizátor vzdělávacích událostí a bývalý lektor Konec prokrastinace (GrowJOB Institute). 

Spokojenost je nekonečná cesta, která se mění. Pomáhám hledat cestu k osobní i kolektivní spokojenosti a efektivitě, přidáte se?